Kompas je webová mapová aplikace prezentující budovy, místnosti a další pasportní data Masarykovy univerzity. Aplikace je přístupná všem studentům a zaměstnancům univerzity. Kompas vznikl a  je stále vyvíjen na Ústavu výpočetní techniky. Více se dozvíte v nápovědě.